A A A
  1. Antypolonizm jest postawą wrogości, niechęci a nawet nienawiści do ludzi, instytucji oraz grup polskiego pochodzenia. Antypolonizm skutkuje często przemocą fizyczną w stosunku do Polaków, prowadzącą nieraz do mordów o podłożu etnicznym.
  2. Antypolonizm to bardziej ekstremistyczna forma polonofobii, czyli pełnej uprzedzeń, nietolerancji i dyskryminacji postawy, która posługuje się fałszywymi stereotypami na temat Polski i Polaków. Antypolonizm nie byłby możliwy, gdyby nie rozpowszechniona polonofobia, która stanowi kulturowe podłoże i przyzwolenie do aktów antypolonizmu.
  3. Antypolonizm i polonofobia wyrastają ze stalinowskich i hitlerowskich ideologii, w których Polacy uważani byli za jednych z podstawowych wrogów. Oczywiście polonofobia i antypolonizm miały swój historyczny grunt w nienawiści do Polaków związanej z rozbiorami, germanizacją, rusyfikacją oraz ludobójstwem Polaków.

Słowa kluczowe: rasizm, przemoc, totalitaryzm

Skrócony odnośnik:

Strona główna | Jak zwalczać antypolonizm? | Pobierz wlepy | Nowi partyzanci

(c)2010-2012 Internet bez Antypolonizmu - Wszelkie prawa zastrzeżone