A A A

Kilka dni potem w jednym z mieszkań spotyka się grupa osób. To inteligencja infiltrowana przez SB. Rozmawiają o przyszłości Polski. Wielu z nich jest pełnych wątpliwości, co do wspólnej przyszłości. Rozwiązano wszystkie związki, zniknęło wielu działaczy, mnóstwo ludzi wyrzucono z kraju. Szanse na zmiany wydają się nikłe. Nagle jeden z uczestników wyciąga portfel, a następnie pokazuje zielony banknot pięćdziesięciozłotowy ze Świerczewskim. Na jego rewersie czarnym tuszem w dość precyzyjny sposób, a jednak metodą domową, wydrukowano orła w koronie, pod którym znajdował się napis: Żadna WRONa Orła w Koronie nie pokona!, pod nim zaś emblemat Solidarności Walczącej, z kotwicą.

Nieco zawstydzeni inteligenci umilkli, na co prezentujący banknot powiedział: Tego narodu nie złamie żadna przemoc! Siła tkwi w tym, ze w każdym mieszkaniu, w którym są Polacy jest pragnienie wolności i suwerenności! Tam, gdzie jest Naród Polski, tam też jest nienawiść do totalitaryzmu, sowietyzmu i pogardy, którą nas darzą. Dopóki żyją Polacy, dopóty Rzeczpospolita żyje i nie umrze!

Takich mieszkań i osób, do których dotarły banknoty przerabiane przez starszą kobietę ze wsi i jej syna jest wiele. Takich starszych pań ze wsi i ich synów jest niemniej.

Tak trwa opór w okupowanej przez Sowietów Polsce. Od 17.09.1939 nic się nie zmieniło.

Słowa kluczowe: SB, WRON, wolność

Skrócony odnośnik:

Strona główna | Jak zwalczać antypolonizm? | Pobierz wlepy | Nowi partyzanci

(c)2010-2012 Internet bez Antypolonizmu - Wszelkie prawa zastrzeżone