A A A

Nazwa Mały Sabotaż odnosi się do grup konspiracyjnych działających w okupowanej przez Niemców Polsce w latach 1939-1945. Należały do nich między innymi grupy Wawer, Palmiry oraz Akcja N. Nazwy pierwszych dwóch ugrupowań pochodziły od nazw miejsc, w których Niemcy dokonali pierwszych masowych egzekucji. W działania Małego Sabotażu angażowała się w znaczącym stopniu młodzież oraz dzieci, w szczególności harcerze z Szarych Szeregów.

Celem Małego Sabotażu nie było wyrządzenie nikomu krzywdy fizycznej, ani poważnych strat materialnych. Jego cel miał charakter psychologiczny oraz wychowawczo-propagandowy. Chodziło o podtrzymanie ducha ludności cywilnej oraz uświadamianie okupantom, że duch narodu nie został złamany i złamany być nie może, mimo barbarzyńskich represji

Sam termin Małego Sabotażu pojawił się w 1940 roku, w Biuletynie Informacyjnym i został zaproponowany przez Aleksandra Kamińskiego. W 1942 roku Aleksander Kamiński wydał książkę „Wielka Gra”, w której rozbudował teorię cywilnych technik oporu.

Chwała Bohaterom!

Słowa kluczowe: palmiry, wawer, propaganda

Skrócony odnośnik:

Strona główna | Jak zwalczać antypolonizm? | Pobierz wlepy | Nowi partyzanci

(c)2010-2012 Internet bez Antypolonizmu - Wszelkie prawa zastrzeżone